ἑνδεκέτης

ἑνδεκ-έτης, ες,
A = ἑνδεκαετής, prob. in CIG(add.)3846z61 ([place name] Aezani): —fem. [suff] ἑνδεκ-έτις, ιδος, AP7.164.6 (Antip. Sid.).

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Look at other dictionaries:

  • ενδεκέτης — ἑνδεκέτης, ες (θηλ. και ἑνδεκέτις, ιδος) (Α) ο ενδεκαετής …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.